नेपाल सरकार

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय

सूचना विभाग

Nepali | English

प्रेस विज्ञप्ति

 1. अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका २०७३ संशाेधन सम्बन्धमा [ Published on : 2017-06-09 ]

  New

 2. प्रेस विज्ञप्ति [ Published on : 2017-06-01 ]

 3. प्रेस विज्ञप्ति [ Published on : 2017-04-03 ]

 4. प्रेस विज्ञप्ति [ Published on : 2017-03-19 ]

  प्रेस विज्ञप्ति

 5. प्रेस विज्ञप्ती [ Published on : 2017-02-20 ]

  पत्रकार बीमा सम्बन्धी ।

 6. प्रेस विज्ञप्ती [ Published on : 2017-02-17 ]

  प्रेस विज्ञप्ती

 7. प्रेस विज्ञप्ति [ Published on : 2017-03-05 ]

  प्रेस विज्ञप्ति

सूचना तथा समाचारहरु

 1. मिति २०७४।०४।०२ गतेसम्म दर्ता भर्इ अनलार्इन सञ्चारमाध्यम दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त अनलार्इन सञ्चार माध्यमहरुकाे विवरण [ Published on : 2017-07-20 ]

  New

 2. अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन नवीकरण गर्ने सम्बन्धी सूचना [ Published on : 2017-07-17 ]

 3. अा.व. ०७४/७५ काे लागि छुट दरबन्दी बुझाउने सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना !!! [ Published on : 2017-07-17 ]

 4. VAT निर्वाचनको बिल भुक्तानी [ Published on : 2017-07-13 ]

 5. PAN निर्वाचन भुक्तानी [ Published on : 2017-07-13 ]

 6. अा.व. २०७३/०७४ काे पत्रकार दुर्घटना बीमा कार्यक्रम अन्तरगत तेश्रो चरणमा बीमा भएका पत्रकारहरुको नामावली । [ Published on : 2017-07-10 ]

 7. अा.व. २०७४/०७५ काे लागि सूचि दर्ता अाह्वानकाे सूचना । [ Published on : 2017-07-06 ]

 8. अा.व. ०७४/७५ काे लागि दरबन्दी तथा श्रमजीवी विवरण पठाउने सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना !!! [ Published on : 2017-06-23 ]

 9. VAT ०७३ माघदेखि ०७४ बैशाखसम्मको लोक कल्याणकारी विज्ञापनवापतको भुक्तानी [ Published on : 2017-06-21 ]

 10. मिति २०७४/०२/३१ गतेसम्म सूचना विभागमा दर्ता भएका अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरूकाे विवरण [ Published on : 2017-06-15 ]

© Department of Information, Ministry of Information & Communication.
Designed by SoftBank