नेपाल सरकार

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

सूचना विभाग

Nepali | English

प्रेस विज्ञप्ति

सूचना तथा समाचारहरु

 1. चालु आ.व. २०७४।०७५ को पत्रकार दुर्घटना बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत पहिलो चरणको बीमा भएका पत्रकारहरुको नामावली । [ Published on : 2018-05-22 ]

  New

 2. चालु आ.व. २०७४।०७५ को पत्रकार दुर्घटना बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत पहिलो चरणको बीमा भएको सूचना । [ Published on : 2018-05-22 ]

 3. VAT Journals Payment 2075.01.07 [ Published on : 2018-04-25 ]

 4. PAN Journals Payment 2075.01.07 [ Published on : 2018-04-25 ]

 5. अनलाइन नवीकरण गर्ने सम्बन्धी सूचना !! [ Published on : 2018-04-20 ]

  अनलाइन नवीकरण गर्ने सम्बन्धी सूचना !!

 6. VAT Journals Payment 2074.12.16 [ Published on : 2018-04-01 ]

 7. PAN Journals Payment 2074.12.16 [ Published on : 2018-04-01 ]

 8. लोक कल्याणकारी विज्ञापन सम्बन्धमा । [ Published on : 2018-03-22 ]

  लोक कल्याणकारी विज्ञापन सम्बन्धमा ।

 9. सूचना विभागमा मिति २०७४।१२।०६ गतेसम्म दर्ता भर्इ अनलाइन सञ्चारमाध्यम संचालन दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त अनलार्इन सञ्चारमाध्यमहरुकाे विवरण । [ Published on : 2018-03-21 ]

 10. चालु आ.व. २०७४।०७५ को पत्रकार दुर्घटना बीमा कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना । [ Published on : 2018-03-16 ]

© Department of Information.
Designed by SoftBank