नेपाल सरकार

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय

सूचना विभाग

Nepali | English

प्रेस विज्ञप्ति

 1. प्रेस विज्ञप्ति [ Published on : 2018-01-01 ]

  २०७४–०९–१७ New

 2. अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका २०७३ संशाेधन सम्बन्धमा [ Published on : 2017-06-09 ]

 3. प्रेस विज्ञप्ति [ Published on : 2017-06-01 ]

 4. प्रेस विज्ञप्ति [ Published on : 2017-04-03 ]

 5. प्रेस विज्ञप्ति [ Published on : 2017-03-19 ]

  प्रेस विज्ञप्ति

 6. प्रेस विज्ञप्ती [ Published on : 2017-02-20 ]

  पत्रकार बीमा सम्बन्धी ।

 7. प्रेस विज्ञप्ती [ Published on : 2017-02-17 ]

  प्रेस विज्ञप्ती

 8. प्रेस विज्ञप्ति [ Published on : 2017-03-05 ]

  प्रेस विज्ञप्ति

सूचना तथा समाचारहरु

 1. मिडिया डाइरेक्टरी २०७५ काे विवरण अद्यावधिक सम्बन्धमा [ Published on : 2018-02-07 ]

  New

 2. सूचना विभागमा मिति २०७४।१०।१९ गतेसम्म दर्ता भर्इ अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त अनलार्इन सञ्चारमाध्यमहरुकाे विवरण । [ Published on : 2018-02-02 ]

 3. PAN निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञापन बिल भुक्तानी 2074.10.10 [ Published on : 2018-02-02 ]

 4. VAT निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञापन बिल भुक्तानी 2074.10.10 [ Published on : 2018-02-01 ]

 5. VAT निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञापन बिल भुक्तानी 2074.09.25 [ Published on : 2018-02-01 ]

 6. PAN निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञापन बिल भुक्तानी 2074.09.25 [ Published on : 2018-02-01 ]

 7. VAT लोक कल्याणकारी विज्ञापन बिल भुक्तानी 2074.10.05 [ Published on : 2018-02-01 ]

 8. PAN लोक कल्याणकारी विज्ञापन बिल भुक्तानी 2074.10.05 [ Published on : 2018-02-01 ]

 9. VAt लोक कल्याणकारी विज्ञापन बिल भुक्तानी 2074.09.05 [ Published on : 2018-02-01 ]

 10. PAN लोक कल्याणकारी विज्ञापन विल भुक्तानी 2074.09.05 [ Published on : 2018-02-01 ]

© Department of Information, Ministry of Information & Communication.
Designed by SoftBank