नेपाल सरकार
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
सूचना तथा प्रसारण विभाग

सूचना तथा समाचारहरु

 1. अत्यन्त जरुरी सूचना !
  [ download ] New
 2. शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना
  शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना [ download ]
 3. छात्रवृत्तिका लागि आवेदन मागरिएको सम्बन्धी सूचना ।
  [ download ]
 4. अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता/नवीकरण सम्बन्धमा ।
  अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता/नवीकरण सम्बन्धमा । [ download ]
 5. आ.व. २०७९/८० का लागि छुट तथा नयाँ दर्ता भएका सञ्चार माध्यमहरुले दरबन्दी र श्रमजीवी विवरण बुझाउनेसम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
  [ download ]
 6. ।। सूचीदर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना ।।
  [ download ]
 7. अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता तथा नवीकरणका लागि आवश्यक कागजातहरु
  [ download ]
 8. अत्यन्त जरुरी सूचना
  [ download ]
 9. अनलाइन नवीकरण सम्बन्धमा ।
  [ download ]
 10. आ.व. २०७९/८० का लागि दरबन्दी र श्रमजीवी विवरण बुझाउनेसम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
  [ download ]
 11. एफ.एम. रेडियो, टेलिभिजन, Distributor लगायतका सम्पूर्ण प्रशारण उपकरण अनलाइनबाट नविकरण गर्ने सम्बन्धी सूचना
  [ download ]
 12. अत्यन्त जरुरी सूचना ।
  [ download ]
 13. निवेदन माग गरिएको सूचना ।
  [ download ]
 14. सूचना
  [ download ]
 15. सञ्चार गृहहरुको आ.व. २०७८/७९ का लागि छुट तथा नयाँ दरबन्दी विवरण बुझाउने सम्बन्धी जरुरी सूचना ।
  सञ्चार गृहहरुको आ.व. २०७८/७९ का लागि छुट तथा नयाँ दरबन्दी विवरण बुझाउने सम्बन्धी जरुरी सूचना । [ download ]
 16. सूचना ! Notice
  [ download ]
 17. प्रसारण संस्थाहरुको नवीकरण सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।
  [ download ]
 18. सूचना
  Digital Cable Operator/IPTV/ MSO/ MMDS/DTH र DTTB सञ्चालनको इजाजतपत्र/अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाहरुले यस विभागको वेवसाइटमा राखिएको डाउनलिङ्क अनुमति प्राप्त विदेशी च्यानलहरु मात्रै प्रसारण गर्न/गराउनु अनुरोध । [ download ]
 19. बोलपत्र छनौट गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना ।
  [ download ]
 20. बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना
  [ download ]
 21. जानकारी सम्बन्धमा ।
  [ download ]
 22. आ.व. २०७७/७८ को अडिट रिपोर्ट तथा करचुक्ता सम्बन्धमा ।
  [ download ]
 23. स्पष्ट पारिएकाे बारे ।
  [ download ]
 24. PRFSMS Notice
  [ download ]
 25. अत्यन्त जरुरी सूचना
  [ download ]
 26. Backup Server Notice
  [ download ]
 27. रेडियो सञ्चार लाइसेन्स (पाँचौ संशोधन) नियमावली, २०७८
  [ download ]
 28. इसेवाबाट रावश्व भुक्तानी गर्ने सम्मबन्धी सूचना
  [ download ]
 29. PRFSMS Notice
  [ download ]
 30. Backup Server Notice
  [ download ]
 31. प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।
  [ download ]
 32. नयाँ वर्ष २०७९ सालको क्यालेन्डर, शुभकामना डायरी र नेपाल परिचय पुस्तक छपाई सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना ।
  [ download ]
 33. अत्यन्त जरुरी सूचना ।
  [ download ]
 34. अत्यन्त जरुरी सूचना
  [ download ]
 35. अन
  [ download ]
 36. अत्यन्त जरुरी सूचना ।
  [ download ]
 37. आ.व. २०७८/७९ का लागि छुट तथा नयाँ दरबन्दी र श्रमजीवी विवरण पठाउनेसम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।
  [ download ]
 38. संक्षिप्त सूचीमा छनौट गरिएको सूचना ।
  [ download ]
 39. प्रमाणपत्र नवीकरण गर्ने सम्बन्धमा ।
  [ download ]
 40. कार्यालय मसलन्द आपूर्तिको लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना ।
  [ download ]
 41. पत्रकार वृत्तिकोषको मुद्धती खाता सञ्चालनका लागि दरभाउपत्र आह्वानको सूचना ।
  पत्रकार वृत्तिकोषको मुद्धती खाता सञ्चालनका लागि दरभाउपत्र आह्वानको सूचना । [ download ]
 42. लिलाम बढाबढ सम्बन्धी सूचना ।
  [ download ]
 43. पत्रकार वृत्तिकोषको मुद्दती खाता सञ्चालनका लागि दरभाउपत्र आह्वानको सूचना ।
  [ download ]
 44. Broadcasting & Radio License Management System परामर्श खरिदको EOI को सूचना ।
  [ download ]
 45. प्रेस पास/अनलाईन दर्ता सेवा पूर्णरुपमा अनलाइनबाट मात्र प्रवाह हुने सूचना ।
  [ download ]
 46. प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र रिन्यू गर्ने सम्बन्धमा
  [ download ]
 47. अनलाइन सञ्चारमाध्यम नवीकरण सम्बन्धी सूचना
  [ download ]
 48. आ.व. २०७८/७९ का लागि सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना ।
  [ download ]
 49. अनलाइनमार्फत सेवा प्रवाह सम्बन्धी सूचना ।
  [ download ]
 50. अनलाइनमार्फत सेवा प्रवाह सम्बन्धी सूचना ।
  [ download ]
 51. २०७८ असार महिनाकाे लाेककल्याणकारी विज्ञापन रकम भुक्तानी विवरण
  [ download ]
 52. २०७८ जेठ महिनाकाे लाेककल्याणकारी विज्ञापन रकम भुक्तानी विवरण
  [ download ]
 53. सूचना ।
  [ download ]
 54. लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशन सम्बन्धमा
  [ download ]
 55. सूचना ।
  सूचना । [ download ]
 56. सूचना ।
  [ download ]
 57. लोककल्याणकारी विज्ञापनको भुक्तानी सम्बन्धमा।
  लोककल्याणकारी विज्ञापनको भुक्तानी सम्बन्धमा। [ download ]
 58. बैशाख महिनाकाे लोक कल्याणकारी विज्ञान प्रकाशन गरेबापत भुक्तानी विवरण ।
  [ download ]
 59. आ.व. २०७८/७९ का लागि दरबन्दी र श्रमजीवी विवरण पठाउनेसम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
  आ.व. २०७८/७९ का लागि दरबन्दी र श्रमजीवी विवरण पठाउनेसम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना [ download ]
 60. चैत महिनाको लोककल्याणकारी विज्ञापन वापत भुक्तानी भएको रकमको विवरण ।
  चैत महिनाको लोककल्याणकारी विज्ञापन वापत भुक्तानी भएको रकमको विवरण । [ download ]
 61. भवन मर्मत तथा ट्रस निर्माणसम्बन्धी आशयको सूचना ।
  भवन मर्मत तथा ट्रस निर्माणसम्बन्धी आशयको सूचना । [ download ]
 62. जेठ/असार महिनाको बिल तथा पत्रिका बुझाउने सम्बन्धमा ।
  जेठ/असार महिनाको बिल तथा पत्रिका बुझाउने सम्बन्धमा । [ download ]
 63. भवन मर्मत तथा ट्रस निर्माणसम्बन्धी सिलब्नदी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना
  भवन मर्मत तथा ट्रस निर्माणसम्बन्धी सिलब्नदी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना [ download ]
 64. Invitation for Supply & Delivery of 4WD Double Cab Pickup Vehicle for Media Monitoring
  Invitation for Supply & Delivery of 4WD Double Cab Pickup Vehicle for Media Monitoring [ download ]
 65. भवन मर्मत तथा ट्रस निर्माणसम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना ।
  भवन मर्मत तथा ट्रस निर्माणसम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना । [ download ]
 66. सेवा प्रवाह स्थगित सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।
  सेवा प्रवाह स्थगित सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना । [ download ]
 67. सूचना : २०७७ फागुन महिनाकाे लाेककल्याणकारी विज्ञापन रकम भुक्तानी विवरण
  सूचना : २०७७ फागुन महिनाकाे लाेककल्याणकारी विज्ञापन रकम भुक्तानी विवरण [ download ]
 68. वाटमिटर र डमीलोड खरिदसम्बन्धी सूचना
  वाटमिटर र डमीलोड खरिदसम्बन्धी सूचना [ download ]
 69. REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (EOI)
  REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (EOI) [ download ]
 70. कल्याणकारी कोषको अवस्था जानकारी गराउने सम्बन्धी सूचना ।
  कल्याणकारी कोषको अवस्था जानकारी गराउने सम्बन्धी सूचना । [ download ]
 71. Procurement of CAS/SMS Centralized Surveillance Monitoring System
  [ download ]
 72. २०७७ मंसीर महिनामा लाेककल्याणकारी विज्ञापन रकम भुक्तानी विवरण ।
  [ download ]
 73. २०७७ कार्तिक महिनामा लाेककल्याणकारी विज्ञापन रकम भुक्तानी विवरण ।
  [ download ]
 74. प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र र अनलाइन सञ्चारमाध्यम नवीकरण सम्बन्धमा ।
  [ download ]
 75. सेवा प्रवाह तथा कोटा प्रणाली हटाईएको सूचना ।
  [ download ]
 76. विभागले क्लिन फिड कार्यान्वयन गर्न गरेका प्रयासहरु
  [ download ]
 77. २०७७ असोज महिनामा लाेककल्याणकारी विज्ञापन रकम भुक्तानी विवरण ।
  [ download ]
 78. चालु आ.व. २०७७/७८ का लागि पत्रकार दुर्घटना बीमा गर्ने सम्बन्धी सूचना ।
  [ download ]
 79. सेवा प्रवाह तथा कोटा निर्धारण सम्बन्धी सूचना ।
  [ download ]
 80. माननीय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरङज्यूको शुभकामना सन्देश
  माननीय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरङज्यूको शुभकामना सन्देश [ download ]
 81. २०७६ भाद्रमा लाेककल्याणकारी रकम भुक्तानी सम्बन्धमा ।
  [ download ]
 82. सेवा प्रवाह स्थगित सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।
  [ download ]
 83. २०७७ श्रावण महिनाकाे लाेककल्याणकारी विज्ञापन रकम भुक्तानी विवरण ।
  [ download ]
 84. २०७७ आषाढ महिनाकाे लाेककल्याणकारी विज्ञापन रकम भुक्तानी विवरण ।
  [ download ]
 85. सेवा प्रवाह सम्बन्धी सूचना ।
  सेवा प्रवाह सम्बन्धी सूचना । [ download ]
 86. नवीकरण शुल्क छुट नभएको सम्बन्धमा ।
  नवीकरण शुल्क छुट नभएको सम्बन्धमा । [ download ]
 87. राजस्व फिर्ताको लागि विभागमा निवेदन दिने सम्बन्धमा ।
  [ download ]
 88. सेवा प्रवाहमा कोटा निर्धारण गरी व्यवस्थापन गरिएको सम्बन्धमा ।
  सेवा प्रवाहमा कोटा निर्धारण गरी व्यवस्थापन गरिएको सम्बन्धमा । [ download ]
 89. सञ्चार प्रतिष्ठानहरूले छुट दरबन्दी र श्रमजीवी विवरण बुझाउने तथा श्रमजीवी विवरणमा संशोधन गर्ने अत्यन्त जरुरी सूचना ।
  सञ्चार प्रतिष्ठानहरूले छुट दरबन्दी र श्रमजीवी विवरण बुझाउने तथा श्रमजीवी विवरणमा संशोधन गर्ने अत्यन्त जरुरी सूचना । [ download ]
 90. सवारी पास सम्बन्धी सूचना ।
  [ download ]
 91. प्रदेश राजधानीस्थित हुलाक निर्देशनालय/कार्यालयबाट प्रेस पास नवीकरण सम्बन्धमा।
  [ download ]
 92. सेवा प्रवाह स्थगित गरिएको सूचना ।
  [ download ]
 93. प्रदेश न‌ं. १ मा सक्कल फाइल पठाइएको बारे ।
  [ download ]
 94. मिति २०७७/०३/२९ गते सूचना तथा प्रसारण विभागमा विभागबाट प्रकाशन भएका पुस्तकहरुको विमोचन समारोहमा अर्थ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री मा. डा. युवराज खतिवडाज्यूले व्यक्त गर्नुभएको मन्तव्यको सम्पादित अंशः
  [ download ]
 95. सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धी ।
  [ download ]
 96. २०७७ आषाढमा लाेक कल्याणकारी विज्ञापन रकम भुक्तानी विवरण ।
  [ download ]
 97. २०७७ जेठमा लाेक कल्याणकारी विज्ञापन रकम भुक्तानी विवरण
  [ download ]
 98. २०७७ बैशाखमा लाेक कल्याणकारी विज्ञापन रकम भुक्तानी विवरण
  [ download ]
 99. २०७६ चैत्रमा भुक्तानी भएकाे लाेक कल्याणकारी विज्ञापन रकम भुक्तानी विवरण
  [ download ]
 100. आ.व. २०७७/७८ का लागि दरबन्दी र श्रमजीवी विवरण पठाउनेसम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।
  [ download ]
 101. एमेच्योर रेडियो लाइसेन्स परिक्षा सम्बन्धी सूचना ।
  [ download ]
 102. प्रसारण सम्बन्धी सूचना ।
  [ download ]
 103. नवीकरण सम्बन्धी सूचना ।
  [ download ]
 104. २०७६ फागुनकाे लाेक कल्याणकारी विज्ञापन रकम भुक्तानी विवरण
  [ download ]
 105. आशयको सूचना सम्बन्धमा ।
  आशयको सूचना सम्बन्धमा । [ download ]
 106. सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।
  सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । [ download ]
 107. सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।
  सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । [ download ]
 108. notice
  [ download ]
 109. सूचना
  [ download ]
 110. एमेच्योर रेडियो कन्ट्रोल अपरेटर वा एमेच्योर रेडियो सञ्चालक लाइसेन्सको दरखास्त स्थगत गरिएको सूचना ।
  [ download ]
 111. तुरुन्त प्रकाशन गर्ने व्यवस्था गर्नु हुन ।
  [ download ]
 112. नि:शुल्क प्रकाशन गरी सहयोग गर्नेबारे ।
  [ download ]
 113. नोभल कोरोना भाईरस (COVID-19) रोगको सङ्क्रमणबाट बच्ने सम्बन्धी लोककल्याणकारी विज्ञापन ।
  [ download ]
 114. नोभल कोरोना भाईरस (COVID-19) रोगको सङ्क्रमणबाट बच्ने सम्बन्धी लोककल्याणकारी विज्ञापन ।
  [ download ]
 115. बेरोजगार सूचीमा नाम दर्ता गर्ने बारे लोककल्याणकारी विज्ञापन ।
  [ download ]
 116. एमेच्योर रेडियो कन्ट्रोल अपरेटर वा एमेच्योर रेडियो सञ्चालक लाइसेन्स परीक्षा सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना ।।
  एमेच्योर रेडियो कन्ट्रोल अपरेटर वा एमेच्योर रेडियो सञ्चालक लाइसेन्स परीक्षा सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना ।। [ download ]
 117. बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना
  बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना [ download ]
 118. एमेच्योर रेडियो कन्ट्रोल अपरेटर वा एमेच्योर रेडियो सञ्चालक लाइसेन्स परीक्षा सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना ।।
  एमेच्योर रेडियो कन्ट्रोल अपरेटर वा एमेच्योर रेडियो सञ्चालक लाइसेन्स परीक्षा सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना ।। [ download ]
 119. विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस सम्बन्धमा ।
  [ download ]
 120. नोभल कोरोना भाइरससम्बन्धी लोककल्याणकारी विज्ञापन ।
  नोभल कोरोना भाइरससम्बन्धी लोककल्याणकारी विज्ञापन । [ download ]
 121. २०७६ पाैषकाे लाेक कल्याणकारी विज्ञापन रकम भुक्तानी विवरण
  २०७६ पाैषकाे लाेक कल्याणकारी विज्ञापन रकम भुक्तानी विवरण [ download ]
 122. नोभल कोरोना भाइरससम्बन्धी लोककल्याणकारी विज्ञापन ।
  [ download ]
 123. थप बजेट सम्बन्धमा ।
  [ download ]
 124. थप बजेट सम्बन्धमा ।
  [ download ]
 125. पत्रपत्रिकाको नयाँ वर्गीकरण नतिजा अनुसार भुक्तानी सम्बन्धमा ।
  [ download ]
 126. NOTICE
  [ download ]
 127. एमेच्योर रेडियो सञ्चालक लाइसेन्सको परीक्षा सम्बन्धी सूचना
  [ download ]
 128. खर्च फाँटवारी पठाउने सम्बन्धमा ।
  [ download ]
 129. निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा ।
  [ download ]
 130. २०७६ कात्तिककाे लाेक कल्याणकारी विज्ञापन रकम भुक्तानी विवरण
  [ download ]
 131. सम्झौता सम्बन्धमा
  [ download ]
 132. म्याद थप सम्बन्धी सूचना
  [ download ]
 133. एम्योचर रेडियो कन्ट्रोल अपरेटर/रेडियो सञ्चालनक लाइसेन्सको परीक्षा सम्बन्धी सूचना ।
  [ download ]
 134. २०७६ असाेजकाे लाेक कल्याणकारी विज्ञापन रकम भुक्तानी विवरण
  [ download ]
 135. विज्ञापनरहित (क्लिन फिड) प्रसारण गर्नेबारेकाे सार्वजनिक सूचना
  [ download ]
 136. बोलपत्र स्वीकृतिको सूचना ।
  [ download ]
 137. आम सञ्चारमाध्यमका लागि अत्यन्त जरुरी सूचना
  [ download ]
 138. २०७६श्रावणको लाेककल्याणकारी रकम भुक्तानी सम्बन्धमा ।
  [ download ]
 139. २०७६ आषाढकाे लाेक कल्याणकारी विज्ञापन रकम भुक्तानी विवरण
  २०७६ आषाढकाे लाेक कल्याणकारी विज्ञापन रकम भुक्तानी विवरण [ download ]
 140. प्रदेश नं. ३ मा एफ एम र टेलिभिजनका सक्क्कल फाइलहरू पठाइएकाे बारे सार्वजनिक सूचना
  [ download ]
 141. कार्यालय सञ्चालन सामग्री सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र मागको सूचना ।
  [ download ]
 142. वि.सं. २०७७ सालको क्यालेण्डर तथा डायरी छपाई सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र मागको सूचना ।
  [ download ]
 143. नेपाल परिचय पुस्तक छपाई गर्ने सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र मागको सूचना ।
  [ download ]
 144. आ.व.२०७६/०७७ मा पत्रकार दुर्घटना बीमाको लागि बोलपत्र आवह्वानको सूचना ।
  [ download ]
 145. न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन सम्बन्धी सूचना
  न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन सम्बन्धी सूचना [ download ]
 146. ०७६/०७७ का लागि दरबन्दी तथा श्रमजीवी विवरण बुझाउने समय थप गरिएकाे अत्यन्त जरूरी सूचना
  [ download ]
 147. ०७६/०७७ का लागि दरबन्दी र श्रमजीवी विवरण बुझाउने सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना
  [ download ]
 148. सार्वजनिक सूचना
  सार्वजनिक सूचना [ download ]
 149. प्रेस विज्ञप्ति
  प्रेस विज्ञप्ति [ download ]
 150. जेठ र असार महिनाको बिल बुझाउने सम्बन्धमा ।
  [ download ]
 151. सूचना
  छुट भएको पत्रिका र विल दाखिला गर्ने सम्बन्धमा । [ download ]
 152. न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन सम्बन्धी सूचना
  [ download ]
 153. स्नातक तहमा पत्रकारिता अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई आ.व.२०७५/०७६ को छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको सूचना/प्रेस विज्ञप्ति
  [ download ]
 154. न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन सम्बन्धी सूचना
  न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन सम्बन्धी सूचना [ download ]
© Department of Information.
Designed by SoftBank