नेपाल सरकार
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
सूचना तथा प्रसारण विभाग

सूचना तथा समाचारहरु

 1. आ.व. २०७७/७८ को अडिट रिपोर्ट तथा करचुक्ता सम्बन्धमा ।
  [ download ] New
 2. स्पष्ट पारिएकाे बारे ।
  [ download ]
 3. PRFSMS Notice
  [ download ]
 4. अत्यन्त जरुरी सूचना
  [ download ]
 5. Backup Server Notice
  [ download ]
 6. रेडियो सञ्चार लाइसेन्स (पाँचौ संशोधन) नियमावली, २०७८
  [ download ]
 7. इसेवाबाट रावश्व भुक्तानी गर्ने सम्मबन्धी सूचना
  [ download ]
 8. PRFSMS Notice
  [ download ]
 9. Backup Server Notice
  [ download ]
 10. प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।
  [ download ]
 11. नयाँ वर्ष २०७९ सालको क्यालेन्डर, शुभकामना डायरी र नेपाल परिचय पुस्तक छपाई सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना ।
  [ download ]
 12. अत्यन्त जरुरी सूचना ।
  [ download ]
 13. अत्यन्त जरुरी सूचना
  [ download ]
 14. अन
  [ download ]
 15. अत्यन्त जरुरी सूचना ।
  [ download ]
 16. आ.व. २०७८/७९ का लागि छुट तथा नयाँ दरबन्दी र श्रमजीवी विवरण पठाउनेसम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।
  [ download ]
 17. संक्षिप्त सूचीमा छनौट गरिएको सूचना ।
  [ download ]
 18. प्रमाणपत्र नवीकरण गर्ने सम्बन्धमा ।
  [ download ]
 19. कार्यालय मसलन्द आपूर्तिको लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना ।
  [ download ]
 20. पत्रकार वृत्तिकोषको मुद्धती खाता सञ्चालनका लागि दरभाउपत्र आह्वानको सूचना ।
  पत्रकार वृत्तिकोषको मुद्धती खाता सञ्चालनका लागि दरभाउपत्र आह्वानको सूचना । [ download ]
 21. लिलाम बढाबढ सम्बन्धी सूचना ।
  [ download ]
 22. पत्रकार वृत्तिकोषको मुद्दती खाता सञ्चालनका लागि दरभाउपत्र आह्वानको सूचना ।
  [ download ]
 23. Broadcasting & Radio License Management System परामर्श खरिदको EOI को सूचना ।
  [ download ]
 24. प्रेस पास/अनलाईन दर्ता सेवा पूर्णरुपमा अनलाइनबाट मात्र प्रवाह हुने सूचना ।
  [ download ]
 25. प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र रिन्यू गर्ने सम्बन्धमा
  [ download ]
 26. अनलाइन सञ्चारमाध्यम नवीकरण सम्बन्धी सूचना
  [ download ]
 27. आ.व. २०७८/७९ का लागि सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना ।
  [ download ]
 28. अनलाइनमार्फत सेवा प्रवाह सम्बन्धी सूचना ।
  [ download ]
 29. अनलाइनमार्फत सेवा प्रवाह सम्बन्धी सूचना ।
  [ download ]
 30. २०७८ असार महिनाकाे लाेककल्याणकारी विज्ञापन रकम भुक्तानी विवरण
  [ download ]
 31. २०७८ जेठ महिनाकाे लाेककल्याणकारी विज्ञापन रकम भुक्तानी विवरण
  [ download ]
 32. सूचना ।
  [ download ]
 33. लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशन सम्बन्धमा
  [ download ]
 34. सूचना ।
  सूचना । [ download ]
 35. सूचना ।
  [ download ]
 36. लोककल्याणकारी विज्ञापनको भुक्तानी सम्बन्धमा।
  लोककल्याणकारी विज्ञापनको भुक्तानी सम्बन्धमा। [ download ]
 37. बैशाख महिनाकाे लोक कल्याणकारी विज्ञान प्रकाशन गरेबापत भुक्तानी विवरण ।
  [ download ]
 38. आ.व. २०७८/७९ का लागि दरबन्दी र श्रमजीवी विवरण पठाउनेसम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
  आ.व. २०७८/७९ का लागि दरबन्दी र श्रमजीवी विवरण पठाउनेसम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना [ download ]
 39. चैत महिनाको लोककल्याणकारी विज्ञापन वापत भुक्तानी भएको रकमको विवरण ।
  चैत महिनाको लोककल्याणकारी विज्ञापन वापत भुक्तानी भएको रकमको विवरण । [ download ]
 40. भवन मर्मत तथा ट्रस निर्माणसम्बन्धी आशयको सूचना ।
  भवन मर्मत तथा ट्रस निर्माणसम्बन्धी आशयको सूचना । [ download ]
 41. जेठ/असार महिनाको बिल तथा पत्रिका बुझाउने सम्बन्धमा ।
  जेठ/असार महिनाको बिल तथा पत्रिका बुझाउने सम्बन्धमा । [ download ]
 42. भवन मर्मत तथा ट्रस निर्माणसम्बन्धी सिलब्नदी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना
  भवन मर्मत तथा ट्रस निर्माणसम्बन्धी सिलब्नदी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना [ download ]
 43. Invitation for Supply & Delivery of 4WD Double Cab Pickup Vehicle for Media Monitoring
  Invitation for Supply & Delivery of 4WD Double Cab Pickup Vehicle for Media Monitoring [ download ]
 44. भवन मर्मत तथा ट्रस निर्माणसम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना ।
  भवन मर्मत तथा ट्रस निर्माणसम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना । [ download ]
 45. सेवा प्रवाह स्थगित सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।
  सेवा प्रवाह स्थगित सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना । [ download ]
 46. सूचना : २०७७ फागुन महिनाकाे लाेककल्याणकारी विज्ञापन रकम भुक्तानी विवरण
  सूचना : २०७७ फागुन महिनाकाे लाेककल्याणकारी विज्ञापन रकम भुक्तानी विवरण [ download ]
 47. वाटमिटर र डमीलोड खरिदसम्बन्धी सूचना
  वाटमिटर र डमीलोड खरिदसम्बन्धी सूचना [ download ]
 48. REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (EOI)
  REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (EOI) [ download ]
 49. कल्याणकारी कोषको अवस्था जानकारी गराउने सम्बन्धी सूचना ।
  कल्याणकारी कोषको अवस्था जानकारी गराउने सम्बन्धी सूचना । [ download ]
 50. Procurement of CAS/SMS Centralized Surveillance Monitoring System
  [ download ]
 51. २०७७ मंसीर महिनामा लाेककल्याणकारी विज्ञापन रकम भुक्तानी विवरण ।
  [ download ]
 52. २०७७ कार्तिक महिनामा लाेककल्याणकारी विज्ञापन रकम भुक्तानी विवरण ।
  [ download ]
 53. प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र र अनलाइन सञ्चारमाध्यम नवीकरण सम्बन्धमा ।
  [ download ]
 54. सेवा प्रवाह तथा कोटा प्रणाली हटाईएको सूचना ।
  [ download ]
 55. विभागले क्लिन फिड कार्यान्वयन गर्न गरेका प्रयासहरु
  [ download ]
 56. २०७७ असोज महिनामा लाेककल्याणकारी विज्ञापन रकम भुक्तानी विवरण ।
  [ download ]
 57. चालु आ.व. २०७७/७८ का लागि पत्रकार दुर्घटना बीमा गर्ने सम्बन्धी सूचना ।
  [ download ]
 58. सेवा प्रवाह तथा कोटा निर्धारण सम्बन्धी सूचना ।
  [ download ]
 59. माननीय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरङज्यूको शुभकामना सन्देश
  माननीय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरङज्यूको शुभकामना सन्देश [ download ]
 60. २०७६ भाद्रमा लाेककल्याणकारी रकम भुक्तानी सम्बन्धमा ।
  [ download ]
 61. सेवा प्रवाह स्थगित सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।
  [ download ]
 62. २०७७ श्रावण महिनाकाे लाेककल्याणकारी विज्ञापन रकम भुक्तानी विवरण ।
  [ download ]
 63. २०७७ आषाढ महिनाकाे लाेककल्याणकारी विज्ञापन रकम भुक्तानी विवरण ।
  [ download ]
 64. सेवा प्रवाह सम्बन्धी सूचना ।
  सेवा प्रवाह सम्बन्धी सूचना । [ download ]
 65. नवीकरण शुल्क छुट नभएको सम्बन्धमा ।
  नवीकरण शुल्क छुट नभएको सम्बन्धमा । [ download ]
 66. राजस्व फिर्ताको लागि विभागमा निवेदन दिने सम्बन्धमा ।
  [ download ]
 67. सेवा प्रवाहमा कोटा निर्धारण गरी व्यवस्थापन गरिएको सम्बन्धमा ।
  सेवा प्रवाहमा कोटा निर्धारण गरी व्यवस्थापन गरिएको सम्बन्धमा । [ download ]
 68. सञ्चार प्रतिष्ठानहरूले छुट दरबन्दी र श्रमजीवी विवरण बुझाउने तथा श्रमजीवी विवरणमा संशोधन गर्ने अत्यन्त जरुरी सूचना ।
  सञ्चार प्रतिष्ठानहरूले छुट दरबन्दी र श्रमजीवी विवरण बुझाउने तथा श्रमजीवी विवरणमा संशोधन गर्ने अत्यन्त जरुरी सूचना । [ download ]
 69. सवारी पास सम्बन्धी सूचना ।
  [ download ]
 70. प्रदेश राजधानीस्थित हुलाक निर्देशनालय/कार्यालयबाट प्रेस पास नवीकरण सम्बन्धमा।
  [ download ]
 71. सेवा प्रवाह स्थगित गरिएको सूचना ।
  [ download ]
 72. प्रदेश न‌ं. १ मा सक्कल फाइल पठाइएको बारे ।
  [ download ]
 73. मिति २०७७/०३/२९ गते सूचना तथा प्रसारण विभागमा विभागबाट प्रकाशन भएका पुस्तकहरुको विमोचन समारोहमा अर्थ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री मा. डा. युवराज खतिवडाज्यूले व्यक्त गर्नुभएको मन्तव्यको सम्पादित अंशः
  [ download ]
 74. सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धी ।
  [ download ]
 75. २०७७ आषाढमा लाेक कल्याणकारी विज्ञापन रकम भुक्तानी विवरण ।
  [ download ]
 76. २०७७ जेठमा लाेक कल्याणकारी विज्ञापन रकम भुक्तानी विवरण
  [ download ]
 77. २०७७ बैशाखमा लाेक कल्याणकारी विज्ञापन रकम भुक्तानी विवरण
  [ download ]
 78. २०७६ चैत्रमा भुक्तानी भएकाे लाेक कल्याणकारी विज्ञापन रकम भुक्तानी विवरण
  [ download ]
 79. आ.व. २०७७/७८ का लागि दरबन्दी र श्रमजीवी विवरण पठाउनेसम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।
  [ download ]
 80. एमेच्योर रेडियो लाइसेन्स परिक्षा सम्बन्धी सूचना ।
  [ download ]
 81. प्रसारण सम्बन्धी सूचना ।
  [ download ]
 82. नवीकरण सम्बन्धी सूचना ।
  [ download ]
 83. २०७६ फागुनकाे लाेक कल्याणकारी विज्ञापन रकम भुक्तानी विवरण
  [ download ]
 84. आशयको सूचना सम्बन्धमा ।
  आशयको सूचना सम्बन्धमा । [ download ]
 85. सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।
  सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । [ download ]
 86. सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।
  सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । [ download ]
 87. notice
  [ download ]
 88. सूचना
  [ download ]
 89. एमेच्योर रेडियो कन्ट्रोल अपरेटर वा एमेच्योर रेडियो सञ्चालक लाइसेन्सको दरखास्त स्थगत गरिएको सूचना ।
  [ download ]
 90. तुरुन्त प्रकाशन गर्ने व्यवस्था गर्नु हुन ।
  [ download ]
 91. नि:शुल्क प्रकाशन गरी सहयोग गर्नेबारे ।
  [ download ]
 92. नोभल कोरोना भाईरस (COVID-19) रोगको सङ्क्रमणबाट बच्ने सम्बन्धी लोककल्याणकारी विज्ञापन ।
  [ download ]
 93. नोभल कोरोना भाईरस (COVID-19) रोगको सङ्क्रमणबाट बच्ने सम्बन्धी लोककल्याणकारी विज्ञापन ।
  [ download ]
 94. बेरोजगार सूचीमा नाम दर्ता गर्ने बारे लोककल्याणकारी विज्ञापन ।
  [ download ]
 95. एमेच्योर रेडियो कन्ट्रोल अपरेटर वा एमेच्योर रेडियो सञ्चालक लाइसेन्स परीक्षा सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना ।।
  एमेच्योर रेडियो कन्ट्रोल अपरेटर वा एमेच्योर रेडियो सञ्चालक लाइसेन्स परीक्षा सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना ।। [ download ]
 96. बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना
  बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना [ download ]
 97. एमेच्योर रेडियो कन्ट्रोल अपरेटर वा एमेच्योर रेडियो सञ्चालक लाइसेन्स परीक्षा सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना ।।
  एमेच्योर रेडियो कन्ट्रोल अपरेटर वा एमेच्योर रेडियो सञ्चालक लाइसेन्स परीक्षा सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना ।। [ download ]
 98. विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस सम्बन्धमा ।
  [ download ]
 99. नोभल कोरोना भाइरससम्बन्धी लोककल्याणकारी विज्ञापन ।
  नोभल कोरोना भाइरससम्बन्धी लोककल्याणकारी विज्ञापन । [ download ]
 100. २०७६ पाैषकाे लाेक कल्याणकारी विज्ञापन रकम भुक्तानी विवरण
  २०७६ पाैषकाे लाेक कल्याणकारी विज्ञापन रकम भुक्तानी विवरण [ download ]
 101. नोभल कोरोना भाइरससम्बन्धी लोककल्याणकारी विज्ञापन ।
  [ download ]
 102. थप बजेट सम्बन्धमा ।
  [ download ]
 103. थप बजेट सम्बन्धमा ।
  [ download ]
 104. पत्रपत्रिकाको नयाँ वर्गीकरण नतिजा अनुसार भुक्तानी सम्बन्धमा ।
  [ download ]
 105. NOTICE
  [ download ]
 106. एमेच्योर रेडियो सञ्चालक लाइसेन्सको परीक्षा सम्बन्धी सूचना
  [ download ]
 107. खर्च फाँटवारी पठाउने सम्बन्धमा ।
  [ download ]
 108. निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा ।
  [ download ]
 109. २०७६ कात्तिककाे लाेक कल्याणकारी विज्ञापन रकम भुक्तानी विवरण
  [ download ]
 110. सम्झौता सम्बन्धमा
  [ download ]
 111. म्याद थप सम्बन्धी सूचना
  [ download ]
 112. एम्योचर रेडियो कन्ट्रोल अपरेटर/रेडियो सञ्चालनक लाइसेन्सको परीक्षा सम्बन्धी सूचना ।
  [ download ]
 113. २०७६ असाेजकाे लाेक कल्याणकारी विज्ञापन रकम भुक्तानी विवरण
  [ download ]
 114. विज्ञापनरहित (क्लिन फिड) प्रसारण गर्नेबारेकाे सार्वजनिक सूचना
  [ download ]
 115. बोलपत्र स्वीकृतिको सूचना ।
  [ download ]
 116. आम सञ्चारमाध्यमका लागि अत्यन्त जरुरी सूचना
  [ download ]
 117. २०७६श्रावणको लाेककल्याणकारी रकम भुक्तानी सम्बन्धमा ।
  [ download ]
 118. २०७६ आषाढकाे लाेक कल्याणकारी विज्ञापन रकम भुक्तानी विवरण
  २०७६ आषाढकाे लाेक कल्याणकारी विज्ञापन रकम भुक्तानी विवरण [ download ]
 119. प्रदेश नं. ३ मा एफ एम र टेलिभिजनका सक्क्कल फाइलहरू पठाइएकाे बारे सार्वजनिक सूचना
  [ download ]
 120. कार्यालय सञ्चालन सामग्री सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र मागको सूचना ।
  [ download ]
 121. वि.सं. २०७७ सालको क्यालेण्डर तथा डायरी छपाई सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र मागको सूचना ।
  [ download ]
 122. नेपाल परिचय पुस्तक छपाई गर्ने सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र मागको सूचना ।
  [ download ]
 123. आ.व.२०७६/०७७ मा पत्रकार दुर्घटना बीमाको लागि बोलपत्र आवह्वानको सूचना ।
  [ download ]
 124. न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन सम्बन्धी सूचना
  न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन सम्बन्धी सूचना [ download ]
 125. ०७६/०७७ का लागि दरबन्दी तथा श्रमजीवी विवरण बुझाउने समय थप गरिएकाे अत्यन्त जरूरी सूचना
  [ download ]
 126. ०७६/०७७ का लागि दरबन्दी र श्रमजीवी विवरण बुझाउने सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना
  [ download ]
 127. सार्वजनिक सूचना
  सार्वजनिक सूचना [ download ]
 128. प्रेस विज्ञप्ति
  प्रेस विज्ञप्ति [ download ]
 129. जेठ र असार महिनाको बिल बुझाउने सम्बन्धमा ।
  [ download ]
 130. सूचना
  छुट भएको पत्रिका र विल दाखिला गर्ने सम्बन्धमा । [ download ]
 131. न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन सम्बन्धी सूचना
  [ download ]
 132. स्नातक तहमा पत्रकारिता अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई आ.व.२०७५/०७६ को छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको सूचना/प्रेस विज्ञप्ति
  [ download ]
 133. न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन सम्बन्धी सूचना
  न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन सम्बन्धी सूचना [ download ]
© Department of Information.
Designed by SoftBank